Al. Rzeczypospolitej 10/136, 02-972 Warszawa, Polska 

tel. +48 604 263 418, mail: olkowski.tomasz@op.pl

Modernizacja budynku straży miejskiej w Konstancinie Jeziorna
Modernizacja Banku Pekao SA na ulicy Targowej w Warszawie
Modernizacja Banku Pekao SA przy ulicy Powstańców Warszawy
Muzeum Wodociągów Warszawskich
Przebudowa magazynu na cele biurowe – MPWIK Warszawa
Adaptacja pomieszczeń biurowych Fit-Out Warszawa Wilanów
Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody i hydroforni - Radom
Przebudowa i remont zabytkowego budynku gminnego WIlla Kmilin
Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Otwockiej 7
Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 30 w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej 2