Al. Rzeczypospolitej 10/136, 02-972 Warszawa, Polska 

tel. +48 604 263 418, mail: olkowski.tomasz@op.pl

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku garażowo - magazynowego z przeznaczeniem na szatnię szkolną Radzymin