Al. Rzeczypospolitej 10/136, 02-972 Warszawa, Polska 

tel. +48 604 263 418, mail: olkowski.tomasz@op.pl

Nadbudowa budynku przy ul Dobrej w Warszawie
Nadbudowa budynku przy ul. Cichej w Warszawie
Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Warszawie ul. Chopina
Nadbudowa i rozbudowa zabytkowej kamienicy przy ul. Radnej 11