Al. Rzeczypospolitej 10/136, 02-972 Warszawa, Polska 

tel. +48 604 263 418, mail: olkowski.tomasz@op.pl

Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody i hydroforni - Radom