Al. Rzeczypospolitej 10/136, 02-972 Warszawa, Polska 

tel. +48 604 263 418, mail: olkowski.tomasz@op.pl

Budowa stacji uzdatniania wody w Serocku
Budowa punktu zlewnego w Jachrance – MPWiK Warszawa
Wymiana pokrycia dachu Trybuny I na Terenie Wyścigów Konnych Służewiec
Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie
Przebudowa i rozbudowa budynku garażowo - magazynowego Radzymin
Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Środowiskowego Centrum Psychologicznego