Al. Rzeczypospolitej 10/136, 02-972 Warszawa, Polska 

tel. +48 604 263 418, mail: olkowski.tomasz@op.pl

Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym ul. Żółkiewskiego 7 Warszawa
Budynek mieszkaniowo - usługowy w Żyrardowie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Drezdeńska
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Zaliwskiego
Budynek wielorodzinny w Józefosławiu
Dom wielorodzinny w Makowie Mazowieckim
Budowa Domu Opeki Senioralnej w Lipinach