Al. Rzeczypospolitej 10/136, 02-972 Warszawa, Polska 

tel. +48 604 263 418, mail: olkowski.tomasz@op.pl

Budowa budynków wielorodzinnych
Budowa budynków jednorodzinnych
Budowa obiektów technologicznych
Nadbudowa budynków mieszkalnych
Remonty, renowacje, modernizacje
Konstrukcje żellbetowe
Instalacje
Inne zadania